Nieuws

Enquête van het Waarnemingscentrum voor cultuurbeleid

Erkenning kunstenfederaties

Erkenning kunstenfederaties

De oproep tot kandidaturen voor de erkenning van kunstenfederaties is op dinsdag 28 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De oproep bevat de criteria voor erkenning als kunstenfederatie, alsook de erkenningsprocedure en de uitsluitings- en onverenigbaarheidscriteria.

Bent u een organisatie in de kunstensector en hebt u nog vragen?

- Herbekijk hier onze infosessie van vrijdag 17 maart vid

- Raadpleeg onze powerpointpresentatie ppt

- Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Contacteer ons op federaties@minsoc.fed.be

 


 

Werkaanbod

Ben je een administratieve duizendpoot en krijg je energie van achter de schermen alles goed te beheren en te organiseren?
Dan is Working In The Arts op zoek naar jou!

Alle informatie voor deze functie vind je hier: 

Nederlandstalige dossierbeheerder

Erkenning kunstenfederatie

Infomoment erkenning kunstenfederatie

 

Working in the Arts publiceert binnenkort de oproep om zich als federale kunstenfederatie te laten erkennen.
 
De toekomstige kunstwerkcommissie, die o.a. de kunstwerkattesten aflevert, zal bestaan uit 50% deskundigen uit de kunst
ensector.
Enkel de erkende kunstenfederaties zullen leden voor de kunstwerkcommissie kunnen voordragen.

De oproep zal zich richten tot organisaties die actief zijn in de professionele artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende sector.

Van de organisaties wordt verwacht dat ze over een deskundigheid beschikken binnen minstens één van de volgende domeinen:

 de audiovisuele kunsten
, de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal.

Denk je eraan om je kandidaat te stellen?

Of twijfel je nog?

Weet je niet zeker of je hiervoor in aanmerking komt?

Heb je vragen over de dossiersamenstelling? …
 

Op 17 maart om 12u00 organiseren wij een infomoment.

Je kan deze volgen ter plaatse in onze kantoren (FOD Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50, Brussel) of via Teams.
Voor de mensen die de infosessie ter plaatse volgen is er nadien ruimte voor een kennismaking met ons team Working in the arts.


Schrijf je in voor 16 maart via volgde link:

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

Het team Working In The Arts

Brochure : Kunstwerkattest (KWA)

Deze brochure geeft u meer informatie over de hervorming van het sociaal statuut voor
kunstenaars vanaf 1 januari 2024, wat betreft het gedeelte ‘kunstwerkattest’.

Brochure

Brochure

Mededeling aan de kunstenfederaties

De oproep tot het indienen van kandidaturen voor de erkenning van kunstenfederaties zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Om u toe te laten zich zo goed mogelijk voor te bereiden, kunnen wij u nu al meedelen dat een erkenningsaanvraag de volgende documenten moet bevatten:

1° een kopie van de oprichtingsakte van de professionele federatie met een nauwkeurige beschrijving van haar doel en opdrachten;

2° in voorkomend geval een kopie van de op de datum van de aanvraag geldende statuten zoals bekendgemaakt in het Staatsblad;

3° het huishoudelijk reglement van de professionele federatie;

4° het aantal leden van het (de) betrokken domein(en) en een namenlijst van de rechtspersonen die door de professionele federatie worden vertegenwoordigd;

5° een verslag over de activiteiten in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;

6° het ontwerp van geplande activiteiten in het jaar na de erkenningsaanvraag;

7° elk ander document of element dat kan staven dat haar opdrachten wezenlijk verband houden met een (of meer) kunstdomein(en) en dat getuigt van haar deskundigheid in de betrokken domeinen, zoals:

- link naar de website,

- nieuwsbrieven aan de leden,

- bewijs dat het dagelijks bestuur, de vergaderingen, projecten en activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met deskundigen op het gebied van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten,

- eventueel een bewijs van erkenning als professionele federatie uit de kunstensector door een gefedereerde instantie, verkregen binnen de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

 

Het dossier zal per post moeten worden verzonden, met een kopie per e-mail.

Vergeet zeker niet om de komende weken regelmatig het Belgisch Staatsblad te raadplegen.

Brochure : amateurkunstenvergoeding (AKV)

Deze brochure geeft u meer informatie over de hervorming van het sociaal statuut voor kunstenaars
vanaf 1 januari 2024, wat betreft het gedeelte ‘amateurkunstenvergoeding’ (AKV).

Brochure

Brochure

Hervorming van het statuut van de kunstenaar: wat verandert er?

Hier is een video over wat er zal veranderen na de hervorming.

 

Mededeling van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars

Het secretariaat van de Commissie is niet beschikbaar van 23 december tot en met 2 januari.

Gelieve hier rekening mee te houden en tijdig contact met ons op te nemen indien u een vraag heeft met betrekking tot uw dossier of betreffende de registratie van uw prestaties in het kader van de KVR.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Mededeling van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars

Het secretariaat van de Commissie is niet beschikbaar op 31 oktober, 1 en 2 november en van 11 tot en met 15 november.

Gelieve hier rekening mee te houden en tijdig contact met ons op te nemen, indien u een vraag heeft in verband met uw dossier, of betreffende de registratie van jullie prestaties in het kader van de KVR.