What's new?

Ter informatie

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting, delen wij u volgende informatie mee:

 

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

 

De aanvrager kan een dossier indienen wanneer hij/zij kan aantonen dat hij/zij:

-              in België woont

-              in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was

-              in 2020 de professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

 

Er kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aangevraagd worden voor (speciale) uitgaven die omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kunnen bekostigd worden. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.

 

In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

 

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

 

Het aanvraagformulier vindt u vanaf 16 november via de website van de Koning Boudewijnstichting via deze link:  https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20201029DD

Jaarverslag 2019

Ons jaarverslag 2019 staat online in de rubriek “Publicaties”.

Wij nodigen alle personen die belangstelling tonen voor onze werkzaamheden uit om het te raadplegen.

Op pagina 16 van het document zullen de kunstenaars de aanbevelingen vinden die zij moeten volgen wanneer zij een aanvraag bij de Commissie indienen. In het verslag staat ook een voorbeeld van een aanvraag die de Commissie als volledig beschouwt.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties werkt het secretariaat van de Kunstenaarscommissie met een verminderde personeelsbezetting. Het beantwoorden of verwerken van uw oproep kan dus langer duren.

Indien u een kaart/visum/Zelfstandigheidsverklaring aanvraagt, raden wij u aan dat op het platform te doen en niet per e-mail/post.

Als u een vraag heeft, raadpleeg dan eerst onze FAQ. Misschien vindt u daar al het antwoord op uw vraag.

Opgelet: door de gezondheidscrisis heeft de behandeling van kaartaanvragen door de Commissie vertraging op opgelopen.

Bericht aan onze gebruikers

Om onze dienstverlening te verbeteren willen we via een enquête peilen naar het gedrag en de noden van onze gebruikers. Graag nodigen we u om uit een aantal vragen te beantwoorden door te hier klikken. Mogelijks contacteren wij u later voor een diepgaander gesprek.