De hervorming Hervorming

Van de Commissie Kunstenaars naar de Kunstwerkcommissie… 

Het sociaal statuut van kunstwerkers wordt thans hervormd. Wat betekent dit? 

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de Commissie Kunstenaars ten behoeve van de Kunstwerkcommissie.

Zij zal een kunstwerkattest afleveren waarmee je zal kunnen genieten ven specifieke regelingen op het vlak van sociale zekerheid.

Het kunstwerkattest (KWA)

Meer informatie over wat dit voor u betekent,
bekijk onze brochure.


Parallel hiermee zal de kleine vergoedingsregeling worden :

De amateurkunstenvergoeding (AKV)

Meer informatie over wat dit voor u betekent,
bekijk onze brochure « amateurs ».

 

Het kunstenaarsvisum, de kunstenaarskaart en de zelfstandigheidsverklaring (ZV) zullen in 2024 niet meer bestaan.

Onze website www.artistatwork.be en het elektronisch platform artist@work zullen verdwijnen ten behoeve van :

 - een nieuwe website
 - een nieuw elektronisch platform

Deze instrumenten worden thans opgezet.


Samenvattende tabel :

In 2023 :

De Commissie Kunstenaars

Commission artistes

Vanaf 2024 :

Het wordt de :
Kunstwerkcommissie

Commission artistes

In 2023 :

Kunstenaarsvisum

carte

Vanaf 2024 :

Kunstenaarsvisum :

Bestaat niet meer

disparus

In 2023 :

KAART

carte

Vanaf 2024 :

KAART :

Bestaat niet meer
maar de KVR wordt vervangen door een nieuwe regeling, de zogenaamde AKV

disparus

In 2023 :

ZV

carte

Vanaf 2024 :

ZV :

Bestaat niet meer

disparus

In 2023 :

...

carte

Vanaf 2024 :

NIEUWE :

Kunstwerkattest (3 types)

disparusEr worden overgangsmaatregelen voorzien:  

Het KB van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers.

voorziet in de volgende overgangsmaatregelen :
 

Voor wie?

Wat?

Concreet :

De personen die een kunstenaarskaart hebben  die nog geldig is op 1 januari 2024 Automatische registratie als uitvoerder op het digitaal platform voor de amateurkunstenvergoeding

Indien u een geldige kunstenaarskaart had, hoeft u geen nieuw profiel als uitvoerder te creëren, omdat dit al vooraf ingevuld zal zijn.

U kan uw profiel uiteraard steeds wijzigen, mocht het nodig zijn.

De personen die een kunstenaarsvisum hebben dat geldig is op 1 januari 2024

Automatische omzetting van het visum naar een gewoon kunstwerkattest, waarvan de geldigheidsduur overeenstemt met die van hun kunstenaarsvisum met een minimum van 2 jaar geldigheid.

U hoeft niets te doen,  uw gewoon kunstwerkattest zal in uw dossier op het nieuwe digitale platform voor het kunstwerkattest verschijnen

De personen op wie de bepalingen van hoofdstuk 12 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering op 1 januari 2024 van toepassing zijn

Automatische omzetting naar een kunstwerkattest “plus” voor een duur van 5 jaar

U hoeft niets te doen, uw kunstwerkattest “plus” zal in uw dossier op het nieuwe digitale platform voor het kunstwerkattest verschijnen

De personen die houder zijn van de zelfstandigheidsverklaring op 1 januari 2024

 

De ZV zal bij het verstrijken van de geldigheidsduur vervallen.

De ZV blijft geldig tot de geldigheidsduur is verstreken en zal niet meer kunnen worden hernieuwd.  Gelieve deze zorgvuldig te bewaren en, zo nodig, een kopie aan te vragen bij het secretariaat van de Commissie Kunstenaars.Gelieve ook nota te nemen van het volgende :

Vanaf 1 juli 2023 zal het niet langer mogelijk zijn een kunstenaarskaart op artist@work aan te vragen.
Zorg ervoor dat u uw aanvraag tijdig indient.
Uitzonderlijk wordt de geldigheidsduur van de kunstenaarskaart die tussen 15/04/2023 en eind december verstrijkt automatisch verlengd tot 31/12/2023.

Vanaf 1 juli 2023 zal het niet langer mogelijk zijn een kunstenaarsvisum op artist@work aan te vragen en dit zowel voor een nieuwe aanvraag als voor een hernieuwing.
Zorg ervoor dat u uw aanvraag tijdig indient, zeker indien u uw visum wenst te verlengen.
Uitzonderlijk wordt de geldigheidsduur van het kunstenaarsvisum dat tussen 01/07/2023 en eind december verstrijkt automatisch verlengd tot 31/12/2023.

Vanaf 1 september 2023 zal het niet langer mogelijk zijn een ZV op artist@work aan te vragen. 
Gelieve uw aanvraag tijdig in te dienen, met name om te kunnen genieten van de primostarter-maatregel die is uitgebreid tot de kunstenaars.