Aanvraag Zelfstandigheidsverklaring

Online aanvraag van een zelfstandigheidsverklaring

Voordelen

Hoewel de verklaring niet verplicht is, biedt ze de kunstenaar rechtszekerheid met betrekking tot zijn statuut, dat nadien niet kan worden betwist (tenzij blijkt dat de aan de Commissie Kunstenaars verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig was). Ze garandeert hem voor een periode van maximaal 2 jaar dat hij voor het geleverde werk wel degelijk het statuut van zelfstandige heeft.

Voorwaarden

  • Niet aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst of een statuut
  • Geen ondergeschiktheidsverband

Opgelet

Als zelfstandige moet je je aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van je keuze.

De toekenning van deze zelfstandigheidsverklaring ontheft je niet van deze formaliteit.

Bij de aflevering van de ZV houdt de Commissie in het bijzonder rekening met de sociaal-economische indicatoren die zijn vastgelegd in het KB van 26 juni 2003 (bv.: kunstenaar reeds aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, bestaan van een financieel plan of bedrijfsplan, ...).