Toegankelijkheid Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld voor de website www.artistatwork.be en de onlinedienst Artist@work, in overeenstemming met de richtlijnen van de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.artistatwork.be en zijn onlinedienst voldoen aan de WCAG-standaarden (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Vanaf de ontwikkeling van de website en de onlinedienst op www.artistatwork.be hebben we rekening gehouden met de digitale toegankelijkheidsnormen.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 14 mei 2020 en is gebaseerd op de volgende methoden:

  • Audit met BOSA Accessibility Check en Wave Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)

Feedback en contact

Hebt u een vraag, opmerking of suggestie over de toegankelijkheid van de website www.artistatwork.be? Neem dan contact op met artistes@minsoc.fed.be.

Handhavingsprocedure

Hebt u ons een vraag of opmerking gestuurd, maar krijgt u geen antwoord? Of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsman: contact@mediateurfederal.be.