Commissie Kunstenaars - Organogram

Terug naar de pagina Samenstelling van de Commissie Kunstenaars

Voorzitter

de heer Fernand DE VLIEGHER.

Plaatsvervangende Voorzitter

de heer Rudi LECOUTRE

Kamer van de Franse taalrol

Effectieve leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Pierre DELCHEVALRIE;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: mevroux Françoise BLAUSE;
 • Een vertegenwoordiger van de RVA: mevrouw Claire DE HAAN.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • CGSLB: De Heer Hadrien VANOVERBEKE;
 • CSC: De heer Marc SCIUS;
 • FGTB: De heer José GRANADO ARANZANA.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • De heer Eric GALAND;
 • De heer Laurent FACK;
 • Mevrouw Virginie KUMPS.

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • De heer Tanguy ROOSEN;
 • De heer Jamal YOUSSFI;
 • Mewrouw Astride NDEREGAKURA.

Een vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap:

 • De heer Pol MARESCHAL.

Een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap, wanneer de kamer van de Franse taalrol zich moet uitspreken over een dossier van een kunstenaar die in het Duitstalige gebied woont:

 • De heer Jörg ZIMMERMANN..

Plaatsvervangende leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: De heer Pascal KESTEMAN;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: mevrouw Naomy FORGES;
 • Een vertegenwoordiger van de RVA: mevrouw Muriel LEJEUNE.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • CGSLB: Monsieur Eric DUBOIS;
 • CSC: Monsieur Didier GILQUIN;
 • FGTB: de heer Stéphane PIRON.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • Mevrouw Lolita BECKER;
 • Mewrouw Françoise HAVELANGE;
 • Mevrouw Joëlle DAGRY.

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • De heer Frederic YOUNG;
 • Mevrouw Emilienne TEMPELS;
 • De heer Jean-Christophe CASPAR

Kamer van de Nederlandse taalrol:

Effectieve leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: mevrouw Ingrid DEJONGHE;
 • En vertegenwoordiger van de RSVZ: mevrouw Godelieve VANDEMOORTEL;
 • Een vertegenwoordiger van de RVA: mevrouw Kelly VERBERCKMOES.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • ACLVB: de heer Ziggy DUQUET;
 • ACV: mevrouw Ine HERMANS;
 • ABVV: mevrouw Sofie HAESAERTS.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • De heer Amin DRIDI;
 • Mevrouw Liesbeth DEJONGHE;
 • Mevrouw Paulien NATENS.

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • Mevrouw Nikol WELLENS;
 • De heer Yannick GANSEMAN;
 • Mevrouw Barbara DELFT.

Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap:

 • De heer Carlos BOERJAN.

Plaatsvervangende leden:

 • Een vertegenwoordiger van de RSZ: de heer Evert STERCKX;
 • Een vertegenwoordiger van de RSVZ: de heer Andy PASSCHYN;
 • Een vertegenwoordiger van RVA: mevroux Ilse SWINNEN.

Drie vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen:

 • ACLVB: de heer Tommy JONCKHEERE;
 • ACV: Mevrouw Nathalie DIESBECQ;
 • ABVV: de heer Robrecht VANDERBEEKEN.

Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

 • Mevrouw Sanne PEREIRA; 
 • Mevrouw Zita EPENGE;
 • De heer Ioan KAES.

Drie vertegenwoordigers van de kunstsector:

 • De heer Sam EGGERMONT;
 • De heer Marcel CRABEELS.