Nieuws

Einde van e-mailvragen

Vanaf 1 juni moeten aanvragen voor kaarten, visa of zelfstandigheidsverklaringen ofwel via het platform www.artistatwork.be ofwel per post worden ingediend. Aanvragen per mail worden niet behandeld. 

Bijlagen bij aanvragen die per post worden ingediend, moeten gelijktijdig met het formulier worden verstuurd, uitsluitend in A4-formaat (geen USB-sticks, cd’s, visitekaartjes, A3-documenten, ...).

 

Let op: de behandeling van per post ingediende aanvragen neemt meer tijd in beslag.

Ter informatie

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting, delen wij u volgende informatie mee:

 

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

 

De aanvrager kan een dossier indienen wanneer hij/zij kan aantonen dat hij/zij:

-              in België woont

-              in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was

-              in 2020 de professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

 

Er kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aangevraagd worden voor (speciale) uitgaven die omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kunnen bekostigd worden. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.

 

In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

 

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

 

Het aanvraagformulier vindt u vanaf 16 november via de website van de Koning Boudewijnstichting via deze link:  https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20201029DD

Bericht aan onze gebruikers

Om onze dienstverlening te verbeteren willen we via een enquête peilen naar het gedrag en de noden van onze gebruikers. Graag nodigen we u om uit een aantal vragen te beantwoorden door te hier klikken. Mogelijks contacteren wij u later voor een diepgaander gesprek.