Nieuws

Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag 2020 staat online in de rubriek “Publicaties”.

Wij nodigen alle personen die belangstelling tonen voor onze werkzaamheden uit om het te raadplegen.

 

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties werkt het secretariaat van de Kunstenaarscommissie met een verminderde personeelsbezetting. Het beantwoorden of verwerken van uw oproep kan dus langer duren.

Indien u een kaart/visum/Zelfstandigheidsverklaring aanvraagt, raden wij u aan dat op het platform te doen en niet per post.

Als u een vraag heeft, raadpleeg dan eerst onze FAQ. Misschien vindt u daar al het antwoord op uw vraag.

 

Nieuw telefoonnummer

Sinds 1 juli zijn de telefoonnummers van de Commissie Kunstenaars vervangen door één enkel nieuw telefoonnummer, dat bereikbaar is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Hierdoor zullen we uw oproepen beter kunnen behandelen.

Het nieuwe nummer is: +32 2 528 63 64 

Working in the Arts

Beste cultuurwerker,   

  

De coronacrisis zette de zaken extra op scherp. Maar ook vóór corona was al duidelijk dat het huidige kunstenaarsstatuut op zijn grenzen botst.   

  

Met de federale regering bereiden we daarom een grondige modernisering van het statuut voor, en rekenen we daarvoor ook op jouw actieve input en medewerking. Want voor het eerst wordt dat federale luik op een participatieve manier, van onderuit, en dus samen met de cultuursector georganiseerd en gerealiseerd. Dat is de manier waarop ik aan politiek wil doen.  

  

De voorbije weken hebben al veel cultuurwerkers via het platform ‘Working in the arts’ ideeën geleverd over de toekomst van hun sociale rechten. Omdat kunstenaars en professionals in de culturele sector op erg uiteenlopende manieren werken, is het belangrijk om met zoveel mogelijk betrokkenen te overleggen over de toekomst van het kunstenaarsstatuut. Niet iedereen in de artistieke wereld werkt op dezelfde manier. Een acteur botst op andere problemen dan een beeldend kunstenaar of muzikant.   

  

Precies daarom is het zo belangrijk de complexe debatten grondig te voeren. Ik vind het belangrijk om met jullie in gesprek te blijven gaan, naar jullie te blijven luisteren, en jullie ook te informeren waar we vandaag precies staan met het de modernisering van het kunstenaarsstatuut.   

  

Daarom nodig ik je graag uit om komende woensdag 16 juni (17u) deel te nemen aan het digitale gesprek 'Working in the arts'. Dat gesprek wordt ingeleid en gemodereerd door actrice, zangeres en juriste Lien Van de Kelder. Mijn gast is acteur Michaël Pas.    

Via deze link kun je inschrijven: https://nl.surveymonkey.com/r/workingarts

 

  

Ik kijk er naar uit om samen te werken aan een beter sociaal statuut voor alle cultuurwerkers.  

  

Heel graag tot dan.   

Frank.  

 

Einde van e-mailvragen

Vanaf 1 juni moeten aanvragen voor kaarten, visa of zelfstandigheidsverklaringen via het platform www.artistatwork.be.

Ter informatie

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting, delen wij u volgende informatie mee:

 

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

 

De aanvrager kan een dossier indienen wanneer hij/zij kan aantonen dat hij/zij:

-              in België woont

-              in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was

-              in 2020 de professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

 

Er kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aangevraagd worden voor (speciale) uitgaven die omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kunnen bekostigd worden. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.

 

In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

 

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

 

Het aanvraagformulier vindt u vanaf 16 november via de website van de Koning Boudewijnstichting via deze link:  https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20201029DD

Bericht aan onze gebruikers

Om onze dienstverlening te verbeteren willen we via een enquête peilen naar het gedrag en de noden van onze gebruikers. Graag nodigen we u om uit een aantal vragen te beantwoorden door te hier klikken. Mogelijks contacteren wij u later voor een diepgaander gesprek.