FAQ Zelfstandigheidsverklaring

Online aanvraag van een zelfstandigheidsverklaring

Hoe kan ik een zelfstandigheidsverklaring aanvragen?

De aanvragen moeten worden ingediend op het platform artist@work of door middel van het aanvraagformulier op deze website.

Waarvoor dient de zelfstandigheidsverklaring?

Met de zelfstandigheidsverklaring afgeleverd door de Commissie Kunstenaars kan uw zelfstandigenstatuut niet worden betwist voor een duur van twee jaar (behalve indien blijkt dat de informatie die de Commissie Kunstenaars werd medegedeeld fout en/of onvolledig is).

Dit is dus een bijkomende garantie afgeleverd aan de zelfstandige kunstenaars.

Indien ik de zelfstandigheidsverklaring niet ontvang, betekent dat dan dat ik niet als zelfstandige kan werken?

Neen, u kan steeds als zelfstandige werken, maar zonder de zekerheid die voortvloeit uit de zelfstandigheidsverklaring.

Het kan zijn dat de Commissie u de zelfstandigheidsverklaring heeft geweigerd, omdat zij van oordeel is dat uw activiteiten niet artistiek zijn, maar dat belet u niet om uw activiteit als zelfstandige voort te zetten.

Wat is het verschil tussen een zelfstandigenstatuut voor kunstenaars en een conventioneel zelfstandigenstatuut?

Er is geen verschil tussen een zelfstandigenstatuut voor kunstenaars en een conventioneel zelfstandigenstatuut.

De toekenning van deze zelfstandigheidsverklaring stelt u niet vrij van de te vervullen formaliteiten om u als zelfstandige te registreren.

Ik probeer een bijlage toe te voegen en het platform aanvaardt ze niet, wat moet ik doen?

Gelieve in dat geval 3 zaken te controleren:
- dat uw bestand niet groter is dan de toegelaten bestandsgrootte (maximaal 10MB/10.000Kb per bijlage)
- of je bijlage een PDF-, JPEG- of JPG-bestand is. WORD-bestanden worden niet ondersteund
- dat de naam van uw bestand geen speciale tekens of spaties bevat. Ter herinnering: de bestandsnaam mag enkel alfanumerieke tekens, - of _, bevatten.

 

Ik heb een aanvraag in het platform ingediend en ik zou graag een ontvangstbevestiging willen, wat moet ik doen?

Als u uw e-mailadres invoert in het platform Artist@Work, krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging toegestuurd.