FAQ Missie

Wat doet de Commissie Kunstenaars?

Zij evalueert de artistieke aard van uw activiteiten.

Zij informeert u over uw rechten en plichten voor het werknemers- en/of zelfstandigenstatuut.

Zij levert de kunstenaarskaart af indien u occasionele artistieke prestaties uitvoert.

Zij levert het kunstenaarsvisum af waarmee u onderworpen kan zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers door zonder arbeidsovereenkomst te werken.

Zij levert de zelfstandigheidsverklaring af.

Wat is een artistieke activiteit voor de Commissie?

Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken” dient te worden verstaan “de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke œuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en choreografie ” ( Artikel 1bis van de wet van 27/06/1969 ).

De Commissie beoordeelt de artistieke aard van een activiteit geval per geval.  Opdat de Commissie de aard van uw prestaties zo goed mogelijk kan evalueren, raden wij u aan zoveel mogelijk informatie bij uw dossier te voegen.

Hoe kan ik contact opnemen met de Commissie Kunstenaars?

Per e-mail

kunstenaars@minsoc.fed.be / artistes@minsoc.fed.be

Telefonisch

NL: 02/528 63 50, 02/528 61 82 en 02/528 63 55

FR: 02/528 61 34 et 02/528 67 16

Per brief

DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
Commissie Kunstenaars
Kruidtuinlaan 135, bus 50
1000 Brussel

Ik heb een probleem met de verbinding met het platform of een probleem in het platform?

Neem per e-mail of telefonisch contact op met de Commissie:

Via e-mail

artistes@minsoc.fed.be / kunstenaars@minsoc.fed.be

Telefonisch

NL: 02/528 63 50, 02/528 61 82 en 02/528 63 55

FR: 02/528 61 34 en 02/528 67 16

Heeft de gezondheidscrisis door het Coronavirus (COVID19) gevolgen voor de activiteiten van de Kunstenaarscommissie?

Ja. Verschillende vergaderingen van de Commissie moesten worden afgelast en uitgesteld. Het onderzoek van enkele honderden aanvragen is bijgevolg uitgesteld.
Aangezien we nog niet precies weten wanneer de vergaderingen kunnen worden hervat, heeft het geen zin ons te vragen wanneer uw dossier zal worden behandeld.

Tevens dient te worden opgemerkt dat de beslissingen op dit moment niet kunnen worden afgedrukt. 
Negatieve beslissingen zullen worden afgedrukt en op een later tijdstip meegedeeld.
Bij een positieve beslissing zal het secretariaat deze zoveel mogelijk per e-mail trachten te versturen. Een officiële versie volgt. 
In alle gevallen verschijnt de beslissing automatisch in uw dossier op Artist@Work.

Tot slot adviseren wij u om voor het indienen van een nieuwe aanvraag tijdens deze periode in te loggen op Artist@Work, en wanneer dit echt niet mogelijk is om ons het formulier per e-mail te bezorgen. Vermijd zoveel mogelijk het versturen van documenten met de post. Wij geven de voorkeur aan het  gebruik van elektronische middelen.