Aanvraag kunstenaarsvisum

FAQ Kunstenaarsvisum

Hoe moet ik het kunstenaarsvisum aanvragen?

De aanvragen moeten worden ingediend op het platform artist@work of door middel van het aanvraagformulier op deze website.

Waarvoor dient het kunstenaarsvisum?

Het is van toepassing op de kunstenaars die geen arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestaties, bezoldiging, band van ondergeschiktheid/autoriteit).

Een kunstenaar die over een visum beschikt moet worden aangegeven als een gewone werknemer bij de RSZ.

Voorbeeld: een muzikant wordt aangeworven door een werkgever in het kader van een concert. De muzikant voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz….).  In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met dit kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Ik ben kunstenaar en ik heb een arbeidsovereenkomst, heb ik een kunstenaarsvisum nodig?

Neen, het visum is bestemd voor personen die niet vallen onder de voorwaarden om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Mag ik een kunstenaarskaart en een kunstenaarsvisum combineren?

Ja.

Hoe lang is het kunstenaarsvisum geldig?

Het kunstenaarsvisum is 5 jaar geldig vanaf de datum waarop uw aanvraag ingediend wordt.

Wat zijn de voorwaarden om het kunstenaarsvisum te bekomen?

  1. Artistieke prestaties uitvoeren en/of artistieke werken produceren
  2. Tegen loon
  3. In opdracht van een opdrachtgever

Wat met het kunstenaarsstatuut?

Het kunstenaarsvisum en het kunstenaarsstatuut toegekend door de RVA voor het recht op werkloosheidsuitkeringen zijn twee verschillende zaken. Wij verzoeken u daartoe de website van de RVA te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over het kunstenaarsstatuut toegekend door de RVA kan u contact opnemen met een betaalinstelling van uw keuze.

Mag ik het kunstenaarsvisum aanvragen om online werken te verkopen?

Neen. Het gebruik van het visum vereist een opdrachtgever. Indien u geen opdrachtgever heeft, kan u het kunstenaarsvisum niet gebruiken.

Hoe staat het met de vòòr 2016 ingediende aanvragen voor een kunstenaarsvisum?

Aangezien de werkzaamheden van de Commissie zijn begonnen op 1 januari 2016 konden de aanvragen ingediend vòòr deze datum niet worden behandeld.

Wij raden u aan opnieuw een aanvraag in te dienen met behulp van het formulier op deze website of via het platform artist@work indien u geen nieuws hebt over uw vòòr 2016 ingediende aanvraag.

Ik heb een kunstenaar aangeworven die een visum bezit, wat moet ik doen om in orde te zijn met de RSZ-verplichtingen?

Wij verzoeken u de rubriek “bijkomende informatie DmfA kunstenaars” op de pagina kunstenaars van de instructies voor werkgevers van de RSZ te raadplegen.

Ik probeer een bijlage toe te voegen en het platform aanvaardt ze niet, wat moet ik doen?

Gelieve in dat geval 2 zaken te controleren:
- dat uw bestand niet groter is dan de toegelaten bestandsgrootte
- dat de naam van uw bestand geen speciale tekens of spaties bevat. Ter herinnering: de bestandsnaam mag enkel alfanumerieke tekens, - of _, bevatten.

 

Ik heb een aanvraag in het platform ingediend en ik zou graag een ontvangstbevestiging willen, wat moet ik doen?

Het platform levert geen automatische ontvangstbevestiging af. U kan steeds een screenshot maken en deze gebruiken.
 
Alleen als het nodig is, kan u steeds contact opnemen met de Commissie Kunstenaars en om een ontvangstbevestiging vragen.