FAQ Kunstenaarsvisum

Online aanvraag kunstenaarsvisum

Waarvoor dient het kunstenaarsvisum?

Het is van toepassing op de kunstenaars die geen arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestaties, bezoldiging, band van ondergeschiktheid/autoriteit).

Een kunstenaar die over een visum beschikt moet worden aangegeven als een gewone werknemer bij de RSZ.

Voorbeeld: een muzikant wordt aangeworven door een werkgever in het kader van een concert. De muzikant voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz….).  In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met dit kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Hoe moet ik het kunstenaarsvisum aanvragen?

De aanvragen moeten worden ingediend op het platform artist@work of door middel van het aanvraagformulier op deze website.

Hoe kan ik mijn aanvraag tot vernieuwing indienen?

Aanvragen tot vernieuwing moeten ten vroegste 6 maanden voor de vervaldatum van uw visum worden ingediend.

  • Gebruikt u het elektronische systeem, dan moet u uw aanvraag op het platform indienen en de optie "Vernieuwing van uw huidige visum" kiezen.
  • Gebruikt u de papieren versie, dan moet u uw aanvraag met het aanvraagformulier op deze site indienen en de optie "Vernieuwing van uw huidige visum" kiezen.

Wilt u overschakelen op het elektronische systeem, dan moet u uw aanvraag op het platform invoeren.

De visum wordt niet automatisch vernieuwd. De Commissie analyseert iedere aanvraag opnieuw.

Ik ben kunstenaar en ik heb een arbeidsovereenkomst, heb ik een kunstenaarsvisum nodig?

Neen, het visum is bestemd voor personen die niet vallen onder de voorwaarden om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Mag ik een kunstenaarskaart en een kunstenaarsvisum combineren?

Ja.

Hoe lang is het kunstenaarsvisum geldig?

Het kunstenaarsvisum is 5 jaar geldig vanaf de datum waarop uw aanvraag ingediend wordt.

Wat zijn de voorwaarden om het kunstenaarsvisum te bekomen?

  1. Artistieke prestaties uitvoeren en/of artistieke werken produceren
  2. Tegen loon
  3. In opdracht van een opdrachtgever

Wat met het kunstenaarsstatuut?

Het kunstenaarsvisum en de bijzondere bepalingen van de werkloosheidsreglementering die gelden voor artistieke activiteiten, zijn twee verschillende zaken.  Wij verzoeken u daartoe de website van de RVA te raadplegen.

Voor meer informatie over de door de RVA toegepaste bijzondere bepalingen kan u contact opnemen met een betalingsinstelling naar keuze.

Mag ik het kunstenaarsvisum aanvragen om online werken te verkopen?

Neen. Het gebruik van het visum vereist een opdrachtgever. Indien u geen opdrachtgever heeft, kan u het kunstenaarsvisum niet gebruiken.

Hoe staat het met de vòòr 2016 ingediende aanvragen voor een kunstenaarsvisum?

Aangezien de werkzaamheden van de Commissie zijn begonnen op 1 januari 2016 konden de aanvragen ingediend vòòr deze datum niet worden behandeld.

Wij raden u aan opnieuw een aanvraag in te dienen met behulp van het formulier op deze website of via het platform artist@work indien u geen nieuws hebt over uw vòòr 2016 ingediende aanvraag.

Ik heb een kunstenaar aangeworven die een visum bezit, wat moet ik doen om in orde te zijn met de RSZ-verplichtingen?

Wij verzoeken u de rubriek “bijkomende informatie DmfA kunstenaars” op de pagina kunstenaars van de instructies voor werkgevers van de RSZ te raadplegen.

Ik probeer een bijlage toe te voegen en het platform aanvaardt ze niet, wat moet ik doen?

Gelieve in dat geval 3 zaken te controleren:
- dat uw bestand niet groter is dan de toegelaten bestandsgrootte (maximaal 10MB/10.000Kb per bijlage)
- of je bijlage een PDF-, JPEG- of JPG-bestand is. WORD-bestanden worden niet ondersteund
- dat de naam van uw bestand geen speciale tekens of spaties bevat. Ter herinnering: de bestandsnaam mag enkel alfanumerieke tekens, - of _, bevatten.

 

Ik heb een aanvraag in het platform ingediend en ik zou graag een ontvangstbevestiging willen, wat moet ik doen?

Als u uw e-mailadres invoert in het platform Artist@Work, krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Welke aanbevelingen moeten worden gevolgd wanneer ik mijn aanvraag indien?

1. Beschrijf uw activiteit zo gedetailleerd mogelijk en leg uit waarom uw activiteit artistiek is. Verklaar duidelijk wat u doet.

2. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag.

3. Voeg een cv toe. Dit cv moet uw ervaring op artistiek vlak bevatten. Een klassiek cv dat geen betrekking heeft op uw artistieke activiteiten heeft geen enkel nut.

4. Indien uw activiteit zich daartoe leent, voegt u een portfolio van uw activiteit toe.

5. Indien u gewone foto’s van uzelf toevoegt, moeten wij u onmiddellijk kunnen zien op de foto’s. De foto’s moeten ook een meerwaarde voor uw aanvraag bieden.

6. Indien u links naar video’s toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de video is (toneelspeler, realisator, monteur?).

7. Indien u links naar geluidsbestanden toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de opname is (componist, arrangeur, zanger?).

8. Aarzel niet uw persoonlijke website toe te voegen, indien u die hebt.

9. U kan ook uw pagina op een sociaal netwerk toevoegen, indien u die hebt. Wij hebben alleen toegang tot openbare publicaties.

10. Let op met We Transfer-links. Wij kunnen niet garanderen deze geopend te hebben voordat ze worden verwijderd. Om die reden voegt u beter bestanden als bijlage bij de aanvraag toe.

11. Hoe vollediger uw dossier, hoe beter.

12. Respecteer de maximale grootte voor bijlagen en kies een bestandstype dat het platform ondersteunt. Let ook op de titel van de bijlage. Speciale tekens zoals accenten worden niet aanvaard.