Commissie kunstenaars Missie

De Commissie Kunstenaars werd in 2002 opgericht. Op dat moment was zij ondergebracht bij het RSVZ en leverde ze enkel zelfstandigheidsverklaringen af. Sindsdien heeft ze ruimere bevoegdheden en is ze ruimer samengesteld. Zij wordt thans ondergebracht bij de FOD Sociale Zekerheid.

Wat doet de Commissie kunstenaars concreet?

De Commissie heeft drie kernbevoegdheden:

  • afgifte van kunstenaarskaarten, visa en zelfstandigheidsverklaringen
  • advies verstrekken
  • informatie verstrekken

De Commissie reikt de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring af aan kunstenaars die dit hebben aangevraagd, na onderzoek van hun dossier.

Zij brengt ook advies uit over wetsontwerpen of besluiten die haar worden voorgelegd.

Ten slotte informeert zij kunstenaars over hun socialezekerheidsrechten en -plichten wanneer de kwestie verband houdt met het statuut van werknemer of zelfstandige.