Commissie kunstenaars Samenstelling van de Commissie Kunstenaars

De samenstelling van de Commissie Kunstenaars is vastgelegd bij koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars".

De kracht van de Commissie Kunstenaars ligt in haar samenstelling. De organisaties die in deze Commissie vertegenwoordigd zijn, zien er immers op toe dat de belangen van de kunstenaars behartigd worden. Bij de besluitvorming wordt rekening gehouden met de deskundigheid van elk lid.

De Commissie is samengesteld uit een kamer van de Franse taalrol en een kamer van de Nederlandse taalrol.

Er is een voorzitter voor beide kamers. De voorzitter is wettelijk tweetalig, 12 Franstalige effectieve leden, 12 Franstalige plaatsvervangende leden, 12 Nederlandstalige effectieve leden, 12 Nederlandstalige plaatsvervangende leden.

De analyse van de dossiers wordt verdeeld per taalrol.

Teneinde tot eenvormigheid van de kamers te komen en op verzoek van de voorzitter of de leden, worden plenaire vergaderingen georganiseerd.

 

Samenstelling van de Commissie Kunstenaars - Beschrijving van het organogram