Aanvraag Kunstenaarsvisum

Online aanvraag kunstenaarsvisum

Het is bestemd voor personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar wel tegen verloning en in opdracht  van een opdrachtgever artistieke prestaties leveren aan voorwaarden die lijken op die van een arbeidsovereenkomst. Het verkrijgen van dit visum is verplicht voor kunstenaars die onderworpen willen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Voorwaarden

  • Artistieke prestaties leveren en/of kunstwerken produceren
  • Tegen vergoeding
  • In opdracht van een opdrachtgever

Voordelen

  • Je bent onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers.
  • dit opent socialezekerheidsrechten (werkloosheid, ziekteverzekering, pensioen, enz.....)

Opgelet

  • Het kunstenaarsvisum en de erkenning van de RVA voor de bijzondere bepalingen van de werkloosheidsreglementering die gelden voor artistieke activiteiten, zijn twee verschillende zaken.
  • Voor meer informatie over de bijzondere bepalingen van de werkloosheidsreglementering die gelden voor artistieke activiteiten, kan u rechtstreeks contact opnemen met de RVA.
  • U hebt geen kunstenaarsvisum nodig indien u uw artistieke prestaties levert met een arbeidsovereenkomst.