Aanvraag Kunstenaarskaart

Online aanvraag kunstenaarskaart

De kunstenaarskaart is voorbehouden aan de kunstenaar die op kleine schaal artistieke prestaties levert. De kunstenaarskaart is verplicht als de kunstenaar gebruik wil kunnen maken van de kleine vergoedingsregeling. Het voordeel is dat deze prestaties niet hoeven te worden aangegeven bij de  sociale zekerheid, er geen bijdrage is verschuldigd op de uitkeringen en de opdrachtgever geen Dimona-aangifte hoeft te doen.

Voorwaarden

  • Je dient artistieke prestaties te leveren en/of kunstwerken te produceren
    Je mag niet meer dan € 2.692,64 
    (2022) per kalenderjaar en € 134,63 (2022) per dag/per opdrachtgever ontvangen.
  • Je mag niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar en niet meer dan 7 opeenvolgende dagen met dezelfde opdrachtgever werken.
  • Je mag geen arbeidsovereenkomst hebben met dezelfde opdrachtgever (tenzij je activiteiten van een andere aard zijn)

Voordelen

  • Je prestaties hoeven niet te worden aangegeven bij de sociale zekerheid
  • Er is geen bijdrage verschuldigd op je uitkeringen
  • Er moet geen Dimona-aangifte worden gedaan.

Opgelet

Deze kaart opent geen socialezekerheidsrechten (werkloosheid, ziekteverzekering, pensioen, enz.....).