Over de kunstenaars Sociale zekerheid voor kunstenaars

In België zijn er drie statuten:

  • Werknemersstatuut: de werknemer is aan zijn werkgever gebonden door een arbeidsovereenkomst. Er is een gezagsverhouding.
  • Ambtenarenstatuut: personen die werkzaam zijn in de openbare sector en vast benoemd zijn (of een statuut hebben dat gelijkgesteld is met dat van ambtenaar).
  • Zelfstandigenstatuut: de werknemer oefent een bezoldigde beroepsactiviteit uit die hem/haar niet door een arbeidsovereenkomst aan een werkgever bindt. Hij is zijn eigen baas en werkt niet onder het gezag van een werkgever.

Er bestaat geen kunstenaarsstatuut met afzonderlijke bijdragen en/of afzonderlijke sociale bescherming. Een kunstenaar wordt ondergebracht in de bestaande statuten.

De kunstenaar die een kunstenaarsvisum heeft ontvangen, is onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers, net als de kunstenaar die onder een arbeidscontract werkt.

De kunstenaar die een zelfstandigheidsverklaring heeft ontvangen, heeft de garantie dat zijn statuut van zelfstandige gedurende 2 jaar niet betwist zal worden.

Ten slotte is de kunstenaar die een kunstenaarskaart heeft ontvangen, niet onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Icône attention

Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen bestaan er speciale regels voor kunstenaars. De toekenning van de kunstenaarskaart of het kunstenaarsvisum laat u niet automatisch toe om van deze speciale regels te genieten. 

Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? (RVA)