Over de kunstenaars Artist@Work

Dit elektronisch platform is al jaren een vraag van de artistieke sector en de sociale partners.

Via het platform artist@work kan je een aanvraag indienen voor een kaart, een visum of een zelfstandigheidsverklaring.

Je kan op het platform ook terecht voor een aanvraag voor de vernieuwing of toevoeging van artistieke activiteiten.

Op het platform kan je de status van je aanvraag volgen, zodat je niet langer hoeft langs te gaan bij het secretariaat van de Commissie.

Wanneer je een positief antwoord op je kaartaanvraag ontvangt, moet je je prestaties rechtstreeks op het platform invoeren. Gedaan dus met de onhandige papieren verklaring van een tiental pagina's!

Het platform geeft je ook een overzicht van de reeds uitgevoerde prestaties en de ontvangen bedragen. Zo loop je niet het risico dat je de limieten van de kleine vergoedingsregeling overschrijdt, met alle negatieve gevolgen van dien.